Frölistan

En av huvudaktiviteterna i Sällskapet Blomstervännerna är att samla, dela och sälja fröer till både blommor, träd och grönsaker. Varje år finns en uppdaterad frölista där medlemmar kan köpa ett antal fröpåsar.

Här har ni den senaste frölistan i era händerna och vi hoppas att ni ska hitta mycket intressant som väcker odlingslustan i er. Som alltid framför vi vårt varmaste tack till er frögivare som gör det möjligt för oss att fortsätta att erbjuda denna fantastiska möjlighet att köpa nya, härliga växter med ”odlargaranti”. Vi har flera gånger fått höra på mässor och vid andra tillfällen att det är så roligt att handla fröer från Blomstervännerna eftersom det alltid är så bra grobarhet hos dessa. Detta gör oss både glada och stolta att höra och det är helt och hållet våra frögivares enorma arbete varje år som gör detta möjligt. 

Frölistor 2022/2023

Beställning sker direkt på betalningsavin/i samband med internet-betalningen eller, om beställningen är stor, via mail eller brev till:
Ulla-Britt Nyberg
Gurkvägen 19
178 90 Ekerö
E-post: froer@sallskapetblomstervannerna.se

Då det varierar mycket hur många portioner det finns av olika fröer och vissa fröer dessutom är väldigt populära är det bra att uppge alternativ till sina förstahandsval.

Priset per fröpåse är 5-10 kr
Nya fröer och Tomatfröer kostar 10 kr (Nya fröer är markerade N och egen nummerserie)
Övriga kostar 5 kr

Frögivare får beställa lika många fröpåsar gratis som de själva har bidragit med (max 20 st).

Medlemmar betalar inget för portot.
Icke-medlemmar betalar 12 kr för 1-15 påsar, 24 kr för 16-30 påsar och 48 kr för 31- påsar.
Betalning görs till pg. 34 55 30-0 eller till Swish 
Frögruppen börjar leverera beställningarna så snart de kommer in och gör det då efter den ordning betalning för beställningen är gjord.